Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΕΛΕΥΣΙΣ ΦΩΤΟΣ, Νότα Κυμοθόη 2012


ΕΛΕΥΣΙΣ ΦΩΤΟΣ!..
Νότα Κυμοθόη 2012


Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη
Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνεία
Γνώσιν άγνωστον γνώναι
Δύναμις του Υψίστου επεσκίασεν τότε
Έχουσα θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν
Ζάλην ένδοθεν έχων
Ήκουσον οι ποιμένες των Αγγέλων
Θεοδρόμον αστέρα θεορήσαντες
Ίδον παίδες Χαλδαίων
Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες
Λάμψας εν τη Αιγύπτω φωτισμόν αληθείας
Μέλλοντος Συμεώνος του παρόντος αιώνος
Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο Κτίστης ημάς
Ξένον τόκον ιδότες ξενωθώμεν του κόσμου
Όλος ήν εν τοις κάτω και των άνω
Πάσα φύσις Αγγέλων κατεπλάγη το μέγα
Ρήτορας πολυφθόγγους ως ιχθύας αφώνους, ορώμεν
Σώσαι θέλων τον κόσμον
Τείχος ει των παρθένων
Ύμνος άπας ηττάται
Φωτοδόχον λαμπάδα τοις εν σκότοι
Χάριν δούναι θελήσας οφλημάτων αρχαίων
Ψάλλοντες σου τον τόκον
Ώ πανύμνητε Μήτερ η τεκούσα των πάντων


Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Νότα Κυμοθόη
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

 © Nότα Κυμοθόη