Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ισορροπία Δύναμης, Νότα Κυμοθόη 2009


Νότα Κυμοθόη 2009 "Ισορροπία Δύναμης"*

Η αλλαγή έχει συμβεί και στο μέλλον θα φανεί