Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Αρχαίο ελληνικό Πνεύμα, Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2009                                               εικόνα: φωτογραφία της Νότας ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


Αρχαίο ελληνικό Πνεύμα
Γράφει η Νότα Κυμοθόη*
Μεγάλη Παρασκευή 2009
copyright:Nota Kimothoi**

...Ο Λόγος ο του Σταυρού...
Τοις μεν απολλυμένοι μωρία εστί.
Τοις δε σωζομένοις ημίν δύναμις Θεού εστι.

Γέγραπται γαρ:
"Απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω"
Που σοφός;
Που γραμματεύς;
Που συζητητής του αιώνος τούτου;
Εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου;

Επειδή γαρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν, ευδόκησεν ο Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος...σώσαι τους πιστεύοντας.

Επειδή και Ιουδαίοι σημείον τώρα ζητούσιν και Έλληνες σοφίαν έχουν... αλλά σοφίαν ζητούσιν
Σήμερον, Χριστός εσταυρωμένος 2009 έτη.  Δια Αγάπη και Φως Ανθρώπων!!! Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον. Έλλησι δε μωρίαν...Αυτοίς δε τοις κλητοίς των "Εψιλον", Ιουδαίοις τε και Έλλησιν, Χριστόν Θεού Δύναμιν και Θεού Σοφίαν! Ότι το μωρόν του Θεού σοφώτερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί.
Βλέπετε γαρ την κλήσιν υμών ότι ου πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ου πολλοί δυνατοί, ου πολλοί ευγενείς αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη και το ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός και τα μη όντα... ίνα τα όντα καταργήση. Όπως μη καυχήσηται πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού...

Εξ' αυτού δε ήμεθα και Χριστός Ιησούς εγεννήθη ημίν Σοφία από Θεού δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις ίνα καθώς γέγραπται ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω. Καγώ ελθόν ου καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας, αλλά θέλουσα λαλήσει δι' αυτά, έτη πολλά διαχωρίζουσι Έλλησι και Ιουδαίοις! Έλληνες έχουσι το έν Εψιλον και Ιουδαίοι έχουσι το έτερον Έψιλον και εν μέσω αυτών ει ο Σταυρός του Εσταυρωμένου Ιησού Χριστού!
ΟΙ ΕΛ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ! ΟΙ ΕΛ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ!


εικόνα: φωτογραφία της Νότας ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
*ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!εικόνα: φωτογραφία της Νότας ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


**Δόθηκε ως έχει για να διαδωθεί!
Αν αναρτηθεί να αναρτηθεί ως έχει

 © Nότα Κυμοθόη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .