Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Εξωτικές τροφές

                                                       φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη

Εξωτικές τροφές
Γράφει η Νότα Κυμοθόη
Ο άνθρωπος πάντα γύρευε νέες γεύσεις κι έκανε ταξίδια μακρινά για να φέρει εξωτικά προϊόντα στην πατρίδα του.
Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Η αφθονία αγαθών της γης είναι σχεδόν παντού, σε όλες τις αγορές του κόσμου. 
Ας ευχαριστήσουμε γι΄ αυτό την ανάπτυξη του εμπορίου και τους ανοιχτούς υπεράκτιους δρόμους και τις καλές εμπορικές συμφωνίες των χωρών και των αγορών τους...
Κάποιοι ενοχλούνται από το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά γεύονται τα παγκόσμια αγαθά στο πιάτο τους. Επιθυμούν διακίνηση των προϊόντων τους παντού, αλλά ενοχλούνται από το παγκόσμιο εμπόριο...
Ας ευχαριστήσουμε τις καλές σχέσεις των ανθρώπων και τις καλές εμπορικές σχέσεις διακίνησης αγαθών από τη μια ως την άλλη άκρη της γης!..
...